Utilizatori Finali SNVM

Noțiunea de Utilizator Final se referă la o entitate juridică ce are responsabilități cu privire la verificarea și/sau schimbarea statutului unui medicament identificat cu un Identificator Unic (IU) prin intermediul SNVM, respectiv: distribuitor angro, farmacie comunitară, oficină locală de distribuție, farmacie cu circuit închis, drogherie, centru de dializă, precum și orice altă entitate autorizată de Ministerul Sănătății pentru oferirea de asistență medicală, cu sau fără farmacie de circuit închis, precum și persoanele îndreptățite să furnizeze medicamente către populație în România, potrivit legislației în vigoare

Farmacii

În cadrul lanțului legal de aprovizionare, farmaciile verifică elementele de siguranță – identificatorul unic și dispozitivul de protecție împotriva modificărilor ilicite – și scot din uz identificatorul unic la momentul furnizării medicamentului către pacient.

NOTĂ: Conectarea companiei/organizației dvs. la SNVM va fi realizată prin intermediul furnizorului dvs de software și prin proceduri de validare și înregistrare în responsabilitatea OSMR.

Utilizatori finali SNVM - Farmacii
Utilizatori Finali SNVM - Spitale, Centre Medicale, Centre de Dializa, etc.

Spitale & alte categorii

În cadrul lanțului legal de aprovizionare, spitalele verifică elementele de siguranță – identificatorul unic și dispozitivul de protecție împotriva modificărilor ilicite – și scot din uz identificatorul unic la momentul furnizării medicamentului către pacient.

NOTĂ: Conectarea companiei/organizației dvs. la SNVM va fi realizată prin intermediul furnizorului dvs de software și prin proceduri de validare și înregistrare în responsabilitatea OSMR.

Distribuitori Angro

În cadrul lanțului legal de aprovizionare, distribuitorii angro verifică autenticitatea identificatorilor unici de pe pachetele de medicamente.

NOTĂ: Conectarea companiei/organizației dvs. la SNVM va fi realizată prin intermediul furnizorului dvs de software și prin proceduri de validare și înregistrare în responsabilitatea OSMR.

Utilizatori Finali SNVM - Distribuitori Angro de Medicamente
Utilizatori Finali SNVM - DAIP (Detinatori de Autorizatie de Import Paralel)

Deținători de Autorizație de Import Paralel (DAIP)

În cadrul lanțului legal de aprovizionare, DAIP verifică autenticitatea identificatorilor unici de pe pachetele de medicamente.

NOTĂ: Conectarea companiei/organizației dvs. la SNVM va fi realizată prin intermediul furnizorului dvs de software și prin proceduri de validare și înregistrare în responsabilitatea OSMR.

PAȘI ÎNSCRIERE ÎN OSMR/SNVM

Pașii care trebuie urmați de către Utilizatorii Finali (UF) pentru înscrierea în SNVM – Mediile IQE și PROD

Întrebări și Răspunsuri Frecvente Utilizatori Finali

Am pregătit un set de întrebări frecvente și răspunsuri privind Utilizatorii Finali.

În cazul în care nu ați găsit răspunsul la întrebarea dvs., va rugăm să ne contactați.

FAQ Utilizatori Finali SNVM