Informare despre execuția testelor in mediul IQE

Nota: Aceasta informare se adresează doar utilizatorilor care NU au executat deja testele IQE.

„Conform comunicatului EMVO va aducem la cunoștința următoarele ( In data de 20 August 2019 EMVO a comunicat următoarele informații) :
Mediul EU HUB IQE nu va fi disponibil in data de 23.08.2019 in intervalul 13:00-17:00 datorita unor activități de mentenanța , aspect care va afecta si mediul de test IQE.
In intervalul de timp mai sus menționat, va rugam sa nu efectuați teste in mediul IQE SNVM, deoarece rezultatele acestora vor fi eronate si nu vor putea fi validate de către OSMR.
Vom reveni cu informații legate de revenirea la normal a mediului EU HUB IQE respectiv mediul de test IQE in momentul in care acestea vor fi comunicate de către EMVO.”

Instructiuni-Cod_Datamatrix_.docx

EMVO_LoA_0087_1.04.08-restoration (comunicare)

Clarificări teste API în mediul SNVM IQE

OSMR îsi propune să vină în întâmpinarea Utilizatorilor Finali și să ofere clarificările necesare derulării procesului obligatoriu de execuție a testelor în mediul de test (IQE) al Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM).
Aplicația Locală (Application Programming Interface – API) – reprezintă orice aplicație software folosită de către Utilizatorii Finali (farmacii, distribuitori, spitale) pentru conectarea la Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) și ulterior, în vederea desfășurarii activităților legate de serializare (ex. decomisionare, verificare), înainte de eliberarea medicamentelor către pacienți.
Testele API se adresează exclusiv Aplicației Locale.
Menționăm aici că există Utilizatori Finali cu acces restrictionat – în acord cu cerințele legale, care nu utilizează aplicație locală (API), așadar singurele teste realizabile sunt cele efectuate prin intermediul interfeței WEB.
În cazul în care nu aveți cunoștințele tehnice necesare executării testelor de API, vă rugăm să vă adresați furnizorului de servicii software cu care colaborați sau ați colaborat pentru conectarea aplicației proprii la SNVM.
Așadar, este responsabilitatea atât a Utilizatorilor Finali cât și a furnizorilor de servicii software aferenți acestora de a se asigura că soluția de conectare la SNVM este una calificată corespunzător și că se depun toate diligențele în acest sens (executarea testelor obligatorii în mediul IQE, odată cu lansarea unei versiuni majore de sistem).

În data de 19.07.2019, pe mediul de test al SNVM (IQE) a fost instalată cu succes o nouă versiune majoră de aplicație.
Dorim astfel să vă informăm că începând cu 30.07.2019 vor fi create conturi ADMIN pentru fiecare Utilizator Final în parte.
Toți Utilizatorii Finali au obligativitatea de a crea minim un LUF exclusiv în mediul de test(IQE) și de a iniția un număr de 8 scenarii de testare, conform documentației din LINK-URILE aflate în josul paginii.
Scenariile de testare au devenit obligatorii după fiecare schimbare majoră a aplicației și acestea trebuie realizate doar în mediul de test (IQE).
Vă rugăm, după finalizarea testelor, să încărcați raportul în crm simi, sub tipul de document „raport iqe”
Reamintim că accesul în SNVM este condiționat de existența documentată a acestor tranzacții de test.
Lipsa acestora poate duce la pierderea drepturilor de access în SNVM.

Raport de testare

Model de completare RAPORT TESTARE IQE (EXEMPLU)

Carduri test OSMR

PROCEDURA PENTRU OBTINERE CARD TEST