Informare despre execuția testelor în mediul IQE

Notă: Această informare se adresează Utilizatorilor Finali care urmează să execute teste în SNVM-IQE (premergător obținerii accesului în SNVM/după implementarea unei noi versiuni majore a SNVM)

IQE Testing RO

Instructiuni-Cod_Datamatrix_.docx

Obținere și Păstrare Acces în SNVM

Procesul de înregistrare a Utilizatorilor Finali (UF) în Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) include, ca etapă premergătoare obligatorie pentru accesul în mediul de Producție (PROD) al SNVM, efectuarea de teste de către UF în mediul de test (IQE).

OSMR pune la dispoziție informațiile necesare pentru UF pentru executarea scenariilor de testare, în scopul finalizării procesului de testare în mediul IQE-SNMV, informații disponibile pe această pagină și detaliate în Manualul de Instructiuni pentru UF.

Ca urmare a verificărilor derulate de OSMR cu privire la corectitudinea testelor efectuate de UF precum și a conturilor LUF (Locație Utilizator Final) create în mediul de testare, dorim să vă reamintim că toți Utilizatorii Finali au obligativitatea de a crea minim un LUF exclusiv în mediul de test (IQE) și de a iniția un număr de 8 scenarii de testare.

OSMR recomandă ca înainte de trecerea la o nouă versiune majoră a SNVM (ex: 2.0; 3.0; 4.0),  Utilizatorii Finali să efectueze testele în mediul de test (IQE), utilizând scenariile de testare din formularul OSMR-PSO-0010/F1 – Raport de testare (IQE) pentru Utilizatorii Finali ai SNVM.

OSMR va continua verificarea și notificarea Utilizatorilor Finali pentru care testele în mediul IQE și/sau contul LUF nu au fost executate conform Manualului de Instructiuni, în vederea corectării datelor/conturilor.

Reamintim că obținerea și păstrarea accesului în mediul de producție al SNVM este condiționat de crearea corectă a LUF-ului și de existența documentată a tranzacțiilor de test prin încărcarea Raportului de Testare în contul SIMI (Sistem de Înregistrare și Management de Incidente).

Clarificări teste API în mediul SNVM IQE

OSMR îsi propune să vină în întâmpinarea Utilizatorilor Finali și să ofere clarificările necesare derulării procesului obligatoriu de execuție a testelor în mediul de test (IQE) al Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM).

Aplicația Locală (Application Programming Interface – API) – reprezintă orice aplicație software folosită de către Utilizatorii Finali (farmacii, distribuitori, spitale) pentru conectarea la Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) și ulterior, în vederea desfășurarii activităților legate de serializare (ex. decomisionare medicamente, verificare), înainte de eliberarea medicamentelor către pacienți.

Testele API se adresează exclusiv Aplicației Locale.
Menționăm aici că există Utilizatori Finali cu acces restrictionat – în acord cu cerințele legale, care nu utilizează aplicație locală (API), așadar singurele teste realizabile sunt cele efectuate prin intermediul interfeței WEB.

În cazul în care nu aveți cunoștințele tehnice necesare executării testelor de API, vă rugăm să vă adresați furnizorului de servicii software cu care colaborați pentru conectarea aplicației proprii la SNVM.

Așadar, este responsabilitatea atât a Utilizatorilor Finali cât și a furnizorilor de servicii software aferenți acestora de a se asigura că soluția de conectare la SNVM este una calificată corespunzător și că se depun toate diligențele în acest sens, prin executarea testelor obligatorii în mediul IQE.

În data de 19.07.2019, pe mediul de test al SNVM (IQE) a fost instalată cu succes o nouă versiune majoră de aplicație. Dorim astfel să vă informăm că începând cu 30.07.2019 au fost create conturi ADMIN pentru fiecare Utilizator Final în parte.

OSMR recomandă ca înainte de trecerea la o nouă versiune majoră a SNVM (ex: 2.0; 3.0; 4.0),  Utilizatorii Finali să efectueze testele în mediul de test (IQE), utilizând scenariile de testare din formularul OSMR-PSO-0010/F1 – Raport de testare (IQE) pentru Utilizatorii Finali ai SNVM.

Vă rugăm, după finalizarea testelor, să încărcați raportul în CRM SIMI, sub tipul de document „Raport IQE”

Lipsa Raportului de Testare în CRM SIMI poate duce la pierderea drepturilor de access în SNVM.

Informatii legate de completarea Raportului de testare IQE (OSMR-PSO-0010/F1)

Scopul prezentei comunicări se referă la responsabilitatea Utilizatorilor Finali ai Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor din România, să parcurgă testele din formularul OSMR-PSO-0010/F1 Raport de Testare, în mediul IQE al SNVM, versiunea validă a sistemului la data efectuării testelor, și să documenteze în formularul de Raport rezultatele acestor teste.

Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor este gestionat în România de către OSMR, și pus la dispoziție de către furnizorul Blue Print System – Arvato. Începând cu lansarea în producție a SNVM la data de 09.02.2019, sistemul este revizuit periodic, fiind disponibile versiuni revizuite ale acestuia, atât în mediul de producție, cât și în mediul IQE de testare – în versiunea corespondentă celui de producție. Informația cu privire la versiunea în vigoare a SNVM se găsește în pagina de logare în sistem: PRODUCTION ENVIRONMENT (PROD) https://portal-prod-ro.nmvs.eu// și INTEGRATION ENVIRONMENT (INTE/IQE) https://portal-int-ro.nmvs.eu/ .

Prezentul document se aplică Utilizatorilor Finali ai Sistemului Național de Serializare din România, indiferent de status-ul lor în acest sistem la momentul transmiterii prezentului document (cont activ sau inactiv în SNVM).

Cerințe generale de execuție

  • Tip teste – Teste manuale
  • Execuție Teste – Testele se executa parcurgând secvențial.  Toți pașii descriși in tabelul aferent testului

Criterii de Acceptanță:

  • pentru ca un test sa fie considerat executat cu succes, trebuie sa fie parcurși Toți pașii indicați pentru scenariu de testare, iar Rezultatul Primit trebuie să corespundă cu Rezultatul Așteptat;
  • toate testele trebuie executate cu succes.

Precondiții*: Stări ale sistemului sau acțiuni necesare înaintea executării testului.

Toți pașii descriși în scenariile de testare incluse în formatul de Raport de Testare OSMR-PSO-0010/F1, trebuie executați cu atenție, folosind datele de test puse la dispoziție de către GS1 România și ținându-se tot timpul cont de Precondițiile specificate pentru fiecare scenariu de test din formularul de Raport de Testare.

Cardurile de test se obțin de la GS1 România.

Aveți întrebări despre acest proces? Trimiteți-ne un email la suport.cont.snvm@osmr.ro