Deținători de Autorizație de Punere pe Piață (DAPP) & Deținători de Autorizație de Import Paralel (DAIP)

DAPP și DAIP se conectează la Hub-ul European prin OBP (On-boarding Partner) și se asigură că informațiile aferente medicamentelor care prezintă un identificator unic sunt introduse în Hub-ul European.

Procesul de afiliere presupune următorii pași:

  • Contactarea persoanei responsabile OSMR prin intermediul adresei de email dedicată: dapp_mah@osmr.ro în vederea obținerii documentelor necesare înscrierii
  • Trimiterea documentelor către persoana responsabilă OSMR, în prima fază scanate, apoi în format fizic, prin poștă la adresa comunicată
  • Achitarea taxei de afiliere în baza facturii emise de OSMR
  • Recepționarea certificatului de membru OSMR în format electronic

Taxa de afiliere la OSMR este în valoare de 9.000 EUR, iar cotizația anuală pentru 2021 este 10.500 EUR.

Cotizația anuală pentru anul 2022, însemnând cotizația operațională pentru Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) va fi aceeași ca pentru anul 2021: 10.500 EUR/DAPP.

Pentru anul 2023, cuantumul cotizației operaționale pentru Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) a fost stabilit la 10.000 EUR/DAPP. Diferența față de sumele stabilite în anii anteriori provine din dinamica pozitivă a membrilor afiliați.

Categorii