Pași înscriere sau închidere cont in OSMR/ SNVM

Slide UF Steps v01

Înscrierea Utilizatorilor Finali în SNVM

PAȘI CARE TREBUIE URMAȚI DE CĂTRE UTILIZATORII FINALI (UF) PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN SNVM–MEDIILE IQE ȘI PROD

OSMR creează Certificatul Digital ADMIN. În emailul de activare care pleacă direct din sistem (SNVM) către UF se regăsesc USER-ul și TAN-ul (Temporary Authorization Number) necesare descărcării Certificatului Digital și accesării contului de ADMIN. Ulterior, OSMR trimite prin sms, pe numărul Administratorului de Cont, PAROLA DE ACCESARE CONT ADMIN.

  1. UTILIZATORUL FINAL prin ADMIN descarcă Certificatul Digital ADMIN (element necesar autentificării) pe care îl primește în urma activării contului.
  2. UTILIZATORUL FINAL, prin ADMIN, se conectează în contul ADMIN.
  3. UTILIZATORUL FINAL, prin ADMIN, creează LUFul/LUF-urile folosind întotdeanuna GLN-urile LUF și bifând obligatoriu ROL STANDARD, nu ADMIN. Ex.: ID-ul de creare LUF este prestabilit cu GLNul Sediu Central/ în continuare se va nota GLNul LUF declarat deja în SIMI.
  4. ADMINISTRATORUL DE CONT AL UTILIZATORUL FINAL creează parola pentru LUF. Aceasta trebuie transmisă RESPONSABILULUI LUF pentru descărcarea Certificatului Digital.
  5. După crearea LUF-ului, RESPONSABILUL LUF primește Notificări direct din SNVM că a fost creat LUF. Notificarea conține USER-ul de logare, TAN-ul pentru descărcarea Certificatului Digital, iar parola accesării contului LUF este cea creată la momentul creării LUF-ului, aceasta NU va fi comunicată de către OSMR prin sms.
  6. RESPONSABILUL LUF descarcă Certificatul Digital LUF pe care îl primește prin email în urma activării contului de către Administratorul de Cont al UF.
  7. RESPONSABILUL LUF se conectează în contul LUF și face testele în mediul IQE – https://osmr.ro/testare-iqe/ Testele trebuie realizate atât în Portal SNVM link din Anexa 1 – https://portal-int-ro.nmvs.eu cât și în API (aplicație locala).
  8. După efectuarea testelor, ADMIN-ul UF încarcă raportul de testare în SIMI și notifică OSMR pentru verificare. După confirmarea din partea OSMR, urmează parcurgerea pașilor în mediul PROD, procesul reluându-se cu crearea contului ADMIN/LUF.

Pasi inscriere in OSMR SNVM Page 1 scaled

Pasi inscriere in OSMR SNVM Page 2 scaled

Pasi inscriere in OSMR SNVM Page 3 scaled

Pasi inscriere in OSMR SNVM Page 4 scaled

Retragerea/ Închiderea conturilor in OSMR și SNVM

Pași care trebuie urmați pentru Retragerea/Închiderea conturilor existente în OSMR SIMI (Sistemul de Înregistrare și Management de Incidente) și SNVM (Sistemul National de Verificare a Medicamentelor) de către Utilizatorii Finali (UF).

Pași care trebuie urmați pentru Retragerea/Închiderea conturilor existente în OSMR SIMI (Sistemul de Înregistrare și Management de Incidente) și SNVM (Sistemul National de Verificare a Medicamentelor) de către Utilizatorii Finali (UF).