După cum a fost comunicat încă de luna trecută, o nouă versiune a Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) – Core 1.10, a fost lansată pe data de 7 iunie 2022.

Funcționalitățile noi introduse de această nouă versiune au avut ca scop principal îmbunătățirea experienței Utilizatorilor Finali cu SNVM. Așadar, vorbim despre: introducerea unui parametru pentru dubla decomisionare, completarea serviciilor web utilizate de furnizorii de software cu noi câmpuri și adăugarea unui indicator vizual în interfața grafică SNVM GUI (Graphical User Interface).

Echipa OSMR și-a dorit ca noile elemente aduse de Core 1.10 să fie testate și la nivel local, asigurându-se astfel o performanță sporită a sistemului, eficientizarea timpului în efectuarea tranzacțiilor și într-un final, o experiență mai bună a Utilizatorului Final.

Astfel, de data de 16 iunie a fost organizată o sesiune de testare a sistemului, la care au participat reprezentanți din partea a două companii de furnizori de software: Setrio Soft SRL și High Tech System & Software SRL (HTSS) și trei colegi din cadrul OSMR (Analist Business & Coordonare AC Software, Director Asigurarea Calității (AC) & Specialist Conturi).

În cadrul sesiunii respective au fost executate teste manuale funcționale axate pe noile modificări ale SNVM acoperind, fără a se limita la, următoarele:

  • Validarea modificărilor excepțiilor fluxului pentru decomisionarea medicamentelor;
  • Validarea implementării unor indicatori vizuali pentru revenirea asupra tranzacțiilor de decomisionare (undo);
  • Testarea implementării unui nou câmp de căutare/filtrare pentru Administratorii LUF (Locații Utilizatori Finali).

OSMR dorește să mulțumească celor două companii furnizoare de software (Setrio Soft SRL și HTSS) care au participat la testarea noilor funcționalități ale sistemului, pentru timpul și efortul depus în cadrul sesiunii de testare și pentru deschiderea arătată în vederea îmbunătățirii continue a sistemului.