Exemplu completare documente înscriere Utilizatori Finali

Vă rugăm să găsiți mai jos exemple pentru completarea documentelor necesare înscrierii Utilizatorilor Finali în Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) – Cererea de Participare, Termeni și Condiții – Faza Operațională, Confirmare Auto-Instruire.

EXEMPLU COMPLETARE “CERERE DE PARTICIPARE” PAGINA 1EXEMPLU COMPLETARE “CERERE DE PARTICIPARE” PAGINA 2

EXEMPLU COMPLETARE “TERMENI Ș I CONDI Ț II FAZA OPERA Ț IONAL Ă

EXEMPLU COMPLETARE “CONFIRMARE AUTO INSTRUIRE”

Cererea de Participare în vederea Retragerii/ Închiderii contului

Mai jos găsiți un exemplu de completare a Cererii de Participare în vederea Retragerii/Închiderii contului existent în OSMR SIMI (Sistemul de Înregistrare și Management de Incidente)/SNVM (Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor).

Retragerea din OSRM 1 Retragerea din OSRM 2

Retragerea din OSRM 0