În baza obligației legale prevăzute în Regulamentul Delegat 2016/161 Art 37 (b), Art 33 (2), OSMR verifică periodic identitatea, rolul și legitimitatea Utilizatorilor Finali (UF) ai Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM), asigurându-se că numai UF ale căror date au fost verificate și sunt valide/corecte pot accesa mediul de producție (PROD) al SNVM.

Astfel, în urma verificărilor periodice ale datelor UF, OSMR a constatat că pentru o serie de conturi de UF, Autorizațiile Sanitare existente în CRM-SIMI (Sistem suport de tip CRM – Client Relationship Management al OSMR pentru asigurarea obligațiilor legale conform art. 37 lit b) al Regulamentului Delegat 2016/161) nu au fost actualizate.

Utilizatorul Final este pe deplin responsabil de validitatea datelor ce stau la baza înregistrării, accesului și utilizării SNVM și să mențină acuratețea acestor date, obligație asumată prin semnarea documentului Termeni și Condiții.

Utilizatorii Finali tip Spital & Distribuitori Angro sunt rugați să verifice valabilitatea Autorizației Sanitare/a Certificatului de Distribuție Angro aferent Autorizației de Distribuție Angro disponibile în CRM-SIMI și, pentru conturile cu autorizații/certificate expirate, să încarce versiunea în vigoare.