CERINȚE MINIMALE TEHNICE ȘI PROCEDURALE NECESARE PENTRU UTILIZATORII FINALI

Procesul de înregistrare al Utilizatorilor Finali pentru accesul SNVM, conform procedurilor de lucru OSMR se derulează după următorul program:
1. Compania de software ce deservește Utilizatorul Final îl notifică pe acesta OSMR-ului prin intermediul Sistemului OSMR SIMI – Sistemul de Inregistrare si Management de Incidente;
2. Utilizatorul Final este notificat de către OSMR pentru începerea procesului de înregistrare;
3. Persoana desemnată în calitate de Administrator al Utilizatorului Final primește notificări, documente procedurale și tehnice obligatorii ce privesc accesul și utilizarea SNVM, face upload de documente, definește Locațiile Utilizatorului Final și Punctele Tehnice de Conectare;
4. Fiecare LUF face teste în mediul IQE;
5. După validarea de către OSMR, este creat contul Utilizatorului Final în mediul de producție (ce va fi folosit inclusiv după 09 februarie 2019).
Cerințe procedurale și tehnice pentru Utilizatorul Final – extras din documentația procedurală și tehnică obligatorie OSMR (ce se primește în format detaliat și integral pe parcursul procesului de înregistrare):
Resurse umane necesare (nu necesită alocarea exclusivă pentru această activitate):
– 1 Administrator al Utilizatorului Final/Utilizator Final;
– 1 Persoană Responsabilă/LUF;
– 1 Responsabil IT/LUF.
Resurse materiale necesare :
– Terminale IT (PTC – Punct Tehnic de Conectare, pentru conectare din aplicație software locală, sau orice alt tip de terminal, compatibile pentru accesare SNVM Web GUI – interfața grafică web) unde sunt instalate credențialele LUF;
– Scaner(e) cu capabilitate de citire de coduri de bară 2D – Data Matrix;
– Conectivitate la internet (direct PTC sau direct server local);
– Coduri valide alocate conform schemei de codificare EAN Location Code (denumire protejată: GLN – Global Location Number), acreditată conform ISO 6523 – Tehnologia Informației – Structuri pentru identificarea organizațiilor și părților de organizație. Se utilizează pentru identificarea unitară și cu apartenență implicită de alocare a: Sediului central, LUF-urilor aparținătoare și PTC-urilor proprii, conform regulilor de utilizare în SNVM. Codurile se obțin de la orice entitate non-profit autorizată și afiliată asociației internaționale non-profit GS1 AISBL, înregistrată în Belgia, Avenue Louise 326, box 10, 1050 Brussels (Enterprise number: 419.640.608).

Leave a reply