Sistemul ce servește drept platformă de verificare pentru Romania, prin intermediul căruia farmaciile sau alte părți interesate, cum ar fi distribuitorii angro pot verifica autenticitatea unui produs. OSMR este responsabila pentru implementarea si administrarea SNVM, care face parte din Sistemul European de Verificare a Medicamentelor (SEVM).

Producătorii incarca identificatorii unici in Hub-ul European și verificarea medicamentelor are loc în cadrul Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor. Standardele tehnice și de calitate globale, cum ar fi interoperabilitatea sistemelor, proprietatea și accesul la date, au fost convenite de părțile interesate pe baza principiilor aprobate reciproc, compatibile cu cerințele Directivei 2011/62/EU.

Produsele care intră în domeniul de aplicare al Directivei sunt, în general, toate produsele cu eliberare pe bază de prescripție medicală, cu câteva excepții, astfel cum se specifică în Regulamentul delegat (UE) 2016/161. În timp ce produsele fără prescripție medicală nu intră în mare parte în domeniul de aplicare, există câteva excepții și care sunt definite de către autoritățile competente naționale.