Solicitare directa a Utilizatorilor Finali pentru acces la SNVM

Începând cu 15.10.2018 persoanele juridice care trebuie să respecte prevederile legale, conform Regulament Delegat UE 2016/161, prin intermediul Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM) pot solicita accesul la SNVM direct, fără notificare prealabilă din partea furnizorului de soluție informatică locală, prin completarea formularului Cerere de acces (Cod Document: OSMR-PSO-0008/F1; a se descărca de la adresa: https://tinyurl.com/y8ycxp58), semnarea cu semnătură electronică extinsă sau sigiliu electronic și trimiterea la adresa: manager.inregistrare@osmr.ro.

Condițiile minimale care trebuie îndeplinite de Utilizatorii Finali SNVM pot fi vizualizate aici: https://osmr.ro/english-cerinte-minimale-tehnice-si-procedurale-necesare-pentru-utilizatorii-finali/

Pentru a dobândi statutul de Utilizator Final în SNVM, exista o serie de pași care trebuie parcurși de către persoanele juridice direct vizate. Astfel, în primul rând este creat contul de Utilizator Final în Sistemul de Înregistrare și Management de Incidente al OSMR (OSMR SIMI), după care se parcurge, împreuna cu OSMR, un proces prin care se obține accesul la documentația tehnică pentru utilizatorii finali, ulterior urmând să se creeze contul în mediul SNVM PROD.

Reamintim că distribuitorii angro, farmaciile de circuit deschis și spitalele – în înțelesul larg de unități autorizate de Ministerul Sănătății pentru servicii medicale și care sunt autorizate să elibereze medicamente către populaţie (cu sau fără farmacie de circuit închis) – trebuie să efectueze operațiuni cu SNVM în baza Regulamentului Delegat 161/2016.

Recomandăm demararea procesului de înregistrare a Utilizatorilor Finali prin transmiterea formularului menționat mai sus, completat, până la 31 octombrie 2018, astfel încât să nu existe constrângeri de timp și de resurse în administrarea acestui proces de către OSMR.

Leave a reply