Clarificarea noțiunii de „Distribuitor Desemnat” https://emvo-medicines.eu/new/wp-content/uploads/EMVO_0122_EMVS-Master-Data-Guide-2.pdf – Ghidul EMVS Master Data, versiunea 3.0 (disponibilă pe site-ul EMVO – pagina Knowledge Database, secțiunea OBP)